Kurzy plavání - Začátečníci

Dítě se seznamuje s vodním prostředím a postupně překonává strach z vody. Učí se základní plavecké dovednosti, dýchání do vody, skoky do vody, plavecké pohyby dolních a horních končetin. Děti mají k dispozici rozmanité pomůcky, aby se snadněji a rychleji naučily plavat. Hlavním cílem je naučit plavecký způsob prsa.