O nás

 

Plavecká škola Weberova provádí kurzy na Praze 5 pro plavce i neplavce.

 

Naším cílem je vzbudit u dítěte kladný a sebejistý vztah k vodě, naučit správnou techniku plavání a vytvořit kvalitní a zábavné prostředí. Respektujeme potřeby každého jedince.

Všichni naši noví plavci jsou pečlivě přezkoušeni, abychom se ujistili, že jsou umístěni do skupiny, která nejlépe vyhovuje jejich schopnostem. Počet dětí ve skupině je stanovený tak, aby každému dítěti byla věnována dostatečná pozornost a abychom se mohli plně zaměřit na rozvíjení jeho potenciálu.

Při plavání používáme speciální pomůcky (plavecké pásky a desky, nadlehčovací kroužky a rukávky...), které jsou vhodné pro výuku dětí. Nutí je se aktivněji zapojovat a nevyvíjí špatné návyky. Tyto pomůcky jsou zajištěny.

Všechny naše vyučovací techniky jsou navrženy tak, aby se dítě naučilo správnou techniku, ale užilo si i spoustu legrace.

Rozměry bazénu: délka 25 m, šířka 10 m, hloubka 80 – 220 cm. Parkování u školy možné.

Dle zákona č. 223/2013 Sb. je vstup na bazén povolen pouze účastníkům plaveckých kurzů v plavkách. Pro ostatní (rodiče, doprovod, sourozenci ...) je vstup na bazén zakázán z hygienických a provozních důvodů. Po domluvě s vedením bazénu je akceptována návštěva doprovodu na první hodině kurzu a jedné ukázkové hodině během pololetí a to v plavkách. 

 

Učitelé

Všichni naši učitelé jsou vysoce zkušení profesionálové s dlouholetou praxí. Používáme kombinaci tradičních a moderních technik abychom zajistili, že vaše dítě dostane největší možnost k zdokonalení jejich schopností. Máme nízký počet zaměstnanců, což znamená, že dítě bude mít obvykle stejného učitele. To zajistí pro vaše dítě stabilní prostředí. 

 

Naši učitelé

Mgr. Jaroslava Holubová - zakladatelka školy, instruktorka plavání, trenérka, učitelka

Mgr. Jolana Kabylová - učitelka, insturktorka plavání

Bc. Karolína Holubová, DiS. - instruktorka plavání

Sabina Holubová - instruktorka plavání, trenérka (plavání, synchronizované plavání)

Olga Vlachová - instruktorka plavání

 

 

Řád bazénu

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s ,,Řádem bazénu“, dodržovat všechna jeho ustanovení a dbát pokynů zaměstnanců areálu.

 

1. Plavecký bazén ve škole slouží svými rozměry a charakterem k výuce základního a zdokonalovacího plavání dětí.
2. Vstup do prostoru bazénu je povolen pouze žákům v doprovodu odpovědného pedagogického dozoru.
3. Využívání bazénu je možné pouze v řádném oblečení a výbavě určené pro dané sportovní odvětví. V opačném případě nebude návštěvníkovi umožněn vstup na sportoviště.
4. Do šaten se vchází po přezutí nebo bez obuvi a dodržují se hygienická a bezpečnostní pravidla.
5. Vstup do bazénu je povolen až po umytí tělovým mýdlem bez plavek.
6. Každý žák musí mít své plavky vždy čisté a vysušené, mýdlo a ručník.
7. Do prostoru bazénu nemají přístup nemocní infekčními chorobami, nemocní s kožními chorobami a plísněmi, s otevřenými ranami a žáci s obvazy.
8. Do prostoru bazénu je zakázáno nosit cenné předměty, ostré a skleněné předměty, jídlo, pití a žvýkačky.
9. V prostoru bazénu se žáci pohybují opatrně a ohleduplně. Neběhají kolem bazénu, nestrkají se. Je zakázáno skákat z podélných stran bazénu. Jsou-li v bazénu natažené dráhy, nesmí se na ně věšet.
10. Všichni musí poslouchat pokyny učitelů, bez dovolení se nevstupuje do bazénu.
11. Žáci, kteří se ze zdravotních důvodů neúčastní výuky, vstupují na bazén ve sportovním oblečení.
12. Žáci dodržují všechna pravidla hygieny, čistotu a pořádek.
13. Bazén se nesmí poškozovat, stejně tak vybavení v šatnách, sprchách a pomůcky na plavání.
14. Dojde-li na bazénu k úrazu, poskytne učitel a plavčík první pomoc, neprodleně informuje rodiče, provede zápis do knihy úrazů, ohlásí úraz ředitelství školy, případně zajistí lékařské ošetření žáka.
15. Za dodržování předpisů, metodicky správnou výuku a bezpečnost při výcviku odpovídá vyučující.
16. Za technický provoz, kontrolu vody, vzduchu, čistícího zařízení a úklidu odpovídá určený pracovník.