Rozvrh kurzů

 

Pondělí        
Začátečníci 15:35 - 16:20 16:20 - 17:05 17:05 - 17:50 17:50 - 18:35
Mírně pokročilí 15:35 - 16:20  16:20 - 17:05 17:05 - 17:50 17:50 - 18:35
Pokročilí 15:35 - 16:20 16:20 - 17:05 17:05 - 17:50 17:50 - 18:35

 

Úterý            
Začátečníci 15:35 - 16:20 16:20-17:05 17:05 - 17:50 17:50 - 18:35 18:35 - 19:20 X
Mírně pokročilí 15:35 - 16:20 16:20 - 17:05 17:05 - 17:50 17:50 - 18:35 18:35 - 19:20 X
Pokročilí 15:35 - 16:20 16:20 - 17:05 17:05 - 17:50 17:50 - 18:35 18:35 - 19:20 X
Dospělí X X X X X 19:20 - 20:05

 

Čtvrtek      
Začátečníci 16:35 - 17:20 17:20 - 18:05 18:05 - 18:50
Mírně pokročilí 16:35 - 17:20 17:20 - 18:05 18:05 - 18:50
Pokročilí 16:35 - 17:20 17:20 - 18:05 18:05 - 18:50

 

Pátek        
Začátečníci 14:45 - 15:30 15:30 - 16:15 16:15 - 17:00 17:00 - 17:45
Mírně pokročilí 14:45 - 15:30 15:30 - 16:15 16:15 - 17:00 17:00 - 17:45
Pokročilí 14:45 - 15:30 15:30 - 16:15 16:15 - 17:00 17:00 - 17:45

 

 

Ceník

Začátečníci až pokročilí:  4500 Kč/pololetí (19 lekcí), 4700 Kč/pololetí (20 lekcí)

Dospělí: 4500 Kč/pololetí (19 lekcí), 4700 Kč/pololetí (20 lekcí)

 

Slevy

Sleva pro sourozence – 100 Kč z celkové ceny kurzu

Sleva při zapsání do dvou kurzů v jednom týdnu, informace na e-mailu. 

 

Náhrady hodin

V případě nepřítomnosti je potřeba výuku omluvit předem nejpozději do 12:00 dne neúčasti. Omluvat je možné na tel. čísle 607 975 835 prostřednictvím SMS. Každá řádně omluvená lekce bude zaznamenána. Hodinu si lze nahradit pouze po domluvě. Náhrady je možné čerpat i předem. Nahrazeny mohou být pouze lekce, které byly včas a řádně omluveny. O náhradu prosím žádejte v den plánované náhrady dopoledne prostřednictvím SMS na tel čísle 607 975 835. Uveďte jméno dítěte, pokročilost a preferovaný čas. 

 

Možnosti platby

- v hotovosti na bazénu

- na bankovní účet

Číslo účtu: 2400816489 / 2010

Do poznámky zadejte jméno kurzanta. 

 

V případě ukončení kurzu nemáte nárok na vrácení kurzovného, kurzovné se nevrací.  Zrušení nebo převedení kurzů účastníkem v jeho průběhu je možné bez storno poplatků pouze ze závažných zdravotních důvodů – při dlouhodobé nemoci, operaci či úrazu dítěte trvající déle, než jeden kalendářní měsíc, vždy na základě lékařského potvrzení a doporučení lékaře, a jen za lekce v systému řádně a včas omluvené. V jiném případě se kurzovné nevrací, ani nepřevádí.